Kultura na DAR

Kultura na DAR je kampanja za promociju i očuvanje kulturne baštine u Srbiji koju je Društvo za akademski razvoj pokrenulo 2013. godine i koja se svake godine organizuje u vidu nove sezone. Svaka sezona se sastoji iz nekoliko celina: prva je raspisivanje konkursa za fotografije i filmove na temu kulturne baštine Srbije, druga je period trajanja konkursa, treća celina je završetak konkursa i izbor najboljih radova i četvrta celina je svečana dodela nagrada za sve učesnike.

Nakon šeste sezone sajt kampanje je pretvoren u portal o kulturnoj baštini Srbije, gde objavljujemo tekstove naših saradnika, ljubitelja istorije i kulture, kao i vesti o samoj kampanji. Sajt je dostupan na linku: http://kulturanadar.dar.org.rs