Univerzitet u Beogradu usvojio Pravilnik o procedurama za utvrđivanje plagijata

Univerzitet u Beogradu usvojio Pravilnik o procedurama za utvrđivanje plagijata

Studiranje, Vesti
Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je Pravilnik kojim su definisane jasne procedure kako se utvrđuje da je neki pisani rad plagijat i mere koje izriče dekan fakulteta, a koje mogu biti i oduzimanje zvanja. Prorektor Univerziteta u Beogradu Živan Lazović kaže da onog momenta kada se posumnja da je neki rad plagijat, matični fakultet formira etičku komisiju, koja zatim inicira formiranje stručne komisije na fakultetu, gde jednog člana daje veće grupacija, a dva člana sam fakultet. "Stručna komisija kada završi rad podnosi izveštaj etičkom komitetu, a on obaveštava nastavno-naučno veće i dekana. Ukoliko se utvrdi da je rad plagijat dekan je obavezan da izrekne meru. Ukoliko je reč o doktoratu i neko je stekao zvanje na taj način, dekan mu oduzima zvanje", rekao je Lazović novinarima nakon sednice Senata. Ukoliko…
Read More