Univerzitet u Beogradu usvojio Pravilnik o procedurama za utvrđivanje plagijata

Univerzitet u Beogradu usvojio Pravilnik o procedurama za utvrđivanje plagijata

Studiranje, Vesti
Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je Pravilnik kojim su definisane jasne procedure kako se utvrđuje da je neki pisani rad plagijat i mere koje izriče dekan fakulteta, a koje mogu biti i oduzimanje zvanja. Prorektor Univerziteta u Beogradu Živan Lazović kaže da onog momenta kada se posumnja da je neki rad plagijat, matični fakultet formira etičku komisiju, koja zatim inicira formiranje stručne komisije na fakultetu, gde jednog člana daje veće grupacija, a dva člana sam fakultet. "Stručna komisija kada završi rad podnosi izveštaj etičkom komitetu, a on obaveštava nastavno-naučno veće i dekana. Ukoliko se utvrdi da je rad plagijat dekan je obavezan da izrekne meru. Ukoliko je reč o doktoratu i neko je stekao zvanje na taj način, dekan mu oduzima zvanje", rekao je Lazović novinarima nakon sednice Senata. Ukoliko…
Read More
Dan studenata u vreme kada je najteže biti student

Dan studenata u vreme kada je najteže biti student

Aktivnosti, Na današnji dan, Studiranje, Vesti
Osamdeset godina nakon nemilog događaja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, čijim povodom se od 1955. godine svakog 4. aprila obeležava Dan studenata Beogradskog univerziteta, čini se da studiranje u našoj zemlji nikada nije bilo teže. Ne zbog obimnosti gradiva, strogih profesora, nemogućnosti da se nauče silne lekcije ili da se polože ispiti pre nego što nestane i poslednja nada za priliku da se naredne godine bude na budžetu, već zato što diploma u Srbiji nikad manje nije vredela. Svedoci smo porasta broja "akademskih građana" čija zvanja predstavljaju fasadu koja prekriva njihov pravi duh, koji nimalo nije akademski. Visoko obrazovanje u Srbiji je u ozbiljnom problemu, čemu svedoči i najnovija reakcija Srpske akademije nauka i umetnosti u kojoj se navodi da su "prepisani ili kupljeni diplomski radovi i lažni doktorati,…
Read More