Prvi srpski akademici

Prvi srpski akademici

Na današnji dan, Vesti
Na današnji dan 1887. godine kralj Milan Obrenović naimenovao je prvih 16 članova Srpske kraljevske akademije, koja je 1. novembra 1886. godine osnovana. Akademija je ustanovljena zakonom pod nazivom Osnovni zakon Kraljevsko-srpske akademije, koji je skupština izglasala, a kralj Milan obnarodovao u Nišu 1886. godine. Zakonom je bilo uređeno da prve akademike bira kralj, a da zatim akademici dalje sami biraju nove članove. Akademija je imala zadatak „da nauku obrađuje i unapređuje; da postavlja i održava zdrave osnove naučnome sudu; da obelodanjuje i izaziva istraživanja naučna u prirodi, društvu i istorijskim spomenicima; da potpomaže udomaćivanje i razvitak viših umetnosti; da udruženom snagom za napredak prosvete izvršava ono, za šta je posebna snaga nedovoljna“. Kada je kralj Milan imenovao prvih 16 akademika, postojala su četiri odeljenja Akademije i svaka je na…
Read More
Tragični kraj velikog pisca i zabluda mnogih Beograđana

Tragični kraj velikog pisca i zabluda mnogih Beograđana

Na današnji dan, Vesti
Na današnji dan 1984. godine, jedan od najplodnijih i najpopularnijih jugoslovenskih pisaca u periodu posle Drugog svetskog rata, Branko Ćopić, izvršio je samoubistvo, skokom sa mosta na Savi u Beogradu. Ćopić je svoju prvu priču objavio 1928. godine, a pripovetku 1936. Smatra se nastavljačem tradicije seoske pripovetke srpskog realizma Kočića, Ćorovića i Veselinovića. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i Akademije nauka i umetnosti Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Njegova dela u kojima dominiraju teme iz života ljudi iz Bosanske krajine i NOR-a prevođena su, između ostalog, na engleski, nemački, francuski i ruski jezik. Svoj život okončao je na današnji dan u svojoj 69. godini života, skočivši sa Mosta bratstva i jedinstva na desnu savsku obalu. [pullquote]Most nikada nije promenio svoje ime iz Mosta bratstva i jedinstva…
Read More