Jedan od najboljih projekata našeg Društva

Na osnovu utisaka studenata koji su zajedno sa nama tokom ovih 10 godina posetili brojna diplomatska predstavništva u našoj zemlji, možemo neskromno reći da su posete ambasadama jedan od najboljih projekata našeg Društva za akademski razvoj.